Bilförsäkringar

Oavsett om du väljer att köpa en ny eller begagnad bil bör du ha en försäkring på ditt fordon. I Sverige finns det lag på att alla bilar som inte är avställda, såväl gamla som nya, ska ha en trafikförsäkring. En sådan försäkring är inte heltäckande eftersom den enbart täcker upp för de skador som den försäkrade bilen har åstadkommit på andra fordon eller personer, men inte på det egna fordonet. Förutom trafikförsäkringen finns det ytterligare ett flertal bilförsäkringar som man kan teckna, som lämpar sig olika bra för olika fordon och personer. Det är ofta rekommenderat att, förutom trafikförsäkringen, lägga till en halvförsäkring på bilen. Kraven och villkoren för halvförsäkringen kan variera beroende på vilket bolag man väljer att teckna sin halvförsäkring via, men vanligtvis täcker en sådan försäkring de skador som kan uppkomma på fordonet och bilrutorna. Det kan handla om allt från sprickor och bogsering, till bränder och stölder.

När ska man välja att teckna en halvförsäkring på sin bil?

Det kan vara svårt att avgöra när man ska teckna en halvförsäkring och inte en helförsäkring, men i regel brukar man utgå från två faktorer. För det första beror det på hur mycket fordonet är värt och för det andra beror det på prisskillnaden mellan en hel- och en halvförsäkring. Med andra ord är det mycket att kontrollera och ha i åtanke innan man tecknar sin försäkring, men en tumregel brukar vara att välja en halvförsäkring om bilen har mer än 10 år på nacken. Det är dock viktigt att komma ihåg att utgångspunkterna skiljer sig åt beroende på om man har en gammal bil eller en helt ny. Det beror på att man vanligtvis får en vagnskadegaranti i samband med köp av en ny bil, vilket innebär samma skydd som en helförsäkring om man kombinerar den med en halvförsäkring. Om så är fallet är det viktigt att kontrollera hur länge vagnskadegarantin räcker, så att man hinner uppgradera sig innan försäkringstiden är slut.

Vad menas med delkasko?

De punkter som ingår i en halvförsäkring, som till exempel stöld, brand och rättsskydd, kallas ofta för delkasko. Trots att de allra flesta halvförsäkringarna är snarlika, kan de dock skilja sig åt ibland beroende på vilket försäkringsbolag man tillhör. Det samma gäller för självrisken.

Vad är en helförsäkring?

En helförsäkring består av trafikförsäkring, vagnskada och delkasko, vilket gör att det som skiljer en halvförsäkring från en helförsäkring är vagnskadan. Med vagnskada syftar man på de skador och märken som kan uppstå på den egna bilen vid olyckor och skadegörelser. När man tecknar en helförsäkring kan man ofta välja ett eget belopp på självrisken, men man måste ha i åtanke att premien givetvis påverkas av beloppet.

När ska man välja att teckna en helförsäkring på sitt fordon?

Är man ägare till en ny bil bör man ha det optimala skyddet i form av en helförsäkring. Det går också att använda sig av vagnskadegarantin kombinerat med en halvförsäkring, men det skyddet brukar man vanligtvis bara ha i maximalt tre års tid. Det är dock oerhört viktigt att kontrollera hur länge vagnskadegarantin gäller eftersom det kan variera oerhört. Om man istället är ägare till en lite äldre bil är det rekommenderat att jämföra premien med bilens värde, för att få en uppfattning om vilken försäkring som passar bäst för fordonet. Det är heller inte alla som väljer att ha en tilläggsförsäkring, utan om bilen är väldigt gammal nöjer sig vissa med att enbart ha den obligatoriska trafikförsäkringen. Kom ihåg att noggrant välja det försäkringsbolag verkar passa bäst för det egna behovet och se även till att jämföra premien med värdet, för att få en så bra försäkring som möjligt på fordonet!